Tehnomedicina
 
Tehnička Podrąka i Reklamacije

Za sve vrste problema i reklamacije vezane za rad uređaja (aparata)
popunite formular i poąaljite ga mejlom.

Verifikacija Kupca
U koliko imate pitanja za rad Vaąeg aparata ili podnosite reklamaciju obavezno popunite formular
tačnim podacima da biste se

VERIFIKOVALI kao kupac naąeg proizvoda.
Svaka reklamacija bez VERIFIKACIJE ili sa netačnom verifikacijom biće odbačena.
Odgovor na reklamaciju kupac će dobiti pismenim putem u Zakonskom roku,
u skladu sa Zakonom o zaątiti potroąača, Drľave Republike Srbije donetog juna meseca 2014 godine.

Uslovi kupovine i koriąćenja Tehnomedicina proizvoda kao i pismenaTehnomedicina Gancija
su ugovorni dokumenti o ugovornim odnosima između kupca i Tehnomedicinae kao prodavca.

 


 


Ime i Prezime ili naziv firme - KUPCA *
Ulica i broj kuce/ zgrade/ stana - KUPCA *
Poątanski broj i Mesto - KUPCA *
Kontakt telefoni: mobilni / fiksni - KUPCA *
Deo naselja ili deo mesta u koliko postoji
Vaąa mejl adresa *
Model - Naziv aparata * (Pun - tačan naziv)
Tačan iznos cene za navedeni aparat na dan kupovine*
Serijski broj aparata * (Ceo serijski broj sa aparata)
Datum kupovine - sa računa *
Tačan iznos otkupnine - sa računa (bez ptt usluga) *
Radi brľe procedure priloľite skenirani Fiskalni račun
Sadrľaj paketa po stavkama nazivi aparata i količine*
Detaljan opis problema *
* Polja označena zvezdicom su obavezna za popunjavanje.
 


| Home Tehnomedicina | Proizvodi i usluge | Prodajna sluľba | Podrąka i reklamacije | Uslovi kupovine i koriąćenja | Kontakt |

Autorsko pravo Copyright © Sva prava su zadrľana Tehnomedicina™